logo_sm

 
Pridané: 25. 3. 2004 | 1. apríl 2004

P@avedecký seμn10mx10m

V utorok 6. 4. o 16.30 si v posluchárni CH1-1 Prírodovedeckej fakulty UK z našetrených kúskov prvého apríla poskladáme P@avedecký seμn10mx10m

Program:

Jozef Vyskoč: O vzťahu svetla a tmy
Ján M. Benko: Popolvárovo kráľovstvo

Koniec programu.


Staršie príspevky (1973-2003) možno nájsť na:

tejto stránke
http://www.qch.fns.uniba.sk/~cernusak/PATA/
http://www.vaf.sk/publikacie.htm
http://www.www.www

Upozornenie
Túto vetu nečítajte.
Koniec upozornenia.

Webmaster: Fidel