logo_sm

 
Pridané: 1. 4. 2009 | Toto nie je prvý apríl

Patavedecký seminár

prvoaprílový seminár bude 8. 4. 2009 od 15.30
v Amose Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského

  • I. Černušák: Intro
  • Juraj Štefanovič: E-learning a konečné riešenie pedagogických problémov
  • Karol Jesenák: Školenie bezpečnosti práce alebo Ako neprísť o končatinu na prednáške z anorganickej chémie
  • I. Černušák: Outro

Novinka: Nebudeme vyberať vložné vo výške 2 €!

Očakávame totiž, že ho sami vložíte na Vami vybrané konto nejakej dobročinnej organizácie.

P@avedecký seμn10mx10m


  • Od vrátnice do Amosu: Choďte vľavo (hore asi po 4 schodoch alebo jednej šikmej ploche, na konci chodby odbočte vpravo, a keď na pravobobku zočíte kopírovaco-obchodovací podnikateľský zámer, znožte doprava, a vytrvalým vľavohľaďom zočíte nápis AMOS. Vojdite do správnych dverí.
  • Plagát
Webmaster: Fidel