logo_sm

 
Pridané: 25. 3. 2012 | Patavedecký seminár: 1. apríl 2012


Patavedecký seminár

Istoty

  • Seminár bude od 16.30, 3. apríla 2012.
  • Seminár bude na PRiF UK.
  • Seminár bude v miestnosti CH1-1 (t.j. henď pri vchode do budovy).
  • Ivan Černušák prednesie Intro.
  • Ivan Černušák prednesie: Analýza vibračných módov Glutea maxima (sinister a dexter) z pohľadu potrieb textilného priemyslu. (ešte stále otvorený problém)
  • Bude prednášať Karol Jesenák

Neistoty

  • Téma príspevku K. Jesenáka je zatiaľ neznáma.
  • J. Štefanovič: Analýza ticha metódami fyziky vysokoenergetických stavov vákua.
  • J. Moravčík: Odhalenie metódy suchej stavby stien ríše Inkov
  • Mená a názvy ďalších príspevkov

Starinka: Nebudeme vyberať vložné vo výške 2%!

Očakávame totiž, že ho sami vložíte na vami vybrané konto nejakej dobročinnej organizácie.

P@avedecký seμn10mx10m

Plagát

Webmaster: Fidel