logo_sm

 
Pridané: 28. 11. 2013 | Patavedecký seminár: 5. december 2013


Patavedecký seminár

bude 5. decembra 2012 od 17.17. na FMFI UK.

Seminár bude v posluchárni C.

Prednášky

  • Patažurnál a trojuholník prof. Kolomana Ivaničku.
  • Súčet vnútorných uhlov nulauholníka.
  • Erotický a náboženský život softvérových oblúd AIS a Sofia.
  • Ako dosiahnuť nekonečne veľké HDP.
  • Patapaleonárodopisný príspevuok s pracovným názvom
    „Svetový unikát zo Slovenska - Sarišské šmikule“
  • Prečo je dobré mať plesne na zachodových nádržiach.

Vyhradzujeme si právo nezmeniť z uvedeného nič, čo nebudeme chcieť zmeniť.

P@avedecký seμn10mx10m

Plagát

Webmaster: Fidel