logo_sm

 
Pridané: 30. 3. 2016 | Patavedecký seminár: 5. apríl 2016

Patavedecký seminár

bude v utoroh o 16¹.30¹, 5¹. apríla 2016.
Seminár bude na PriF UK v miestnosti CH1¹-2¹

V zmysle filmu Jen ho nechte, ať se bojí sa týmto oznamom snažíme vzburcovať v autoroch tvorivý, alebo aspoň iný pretlak.

  • Intro
  • Rozšírenie Lorentz-Einsteinových relativistických transformácií na vreckové hodinky starého otca., Pavel Sůra, patavedec na dôchodku
  • Slovensko — studnica civilizácie², Jozef Vyskoč
  • Ako dementovať smiech? (Koreferát so zborovým spevom, kloktaním a tancom) Kolektív et al.
  • Outro

¹ Vyhradzujeme si právo zmeniť dátum, čas a miesto konania seminára, lebo nevieme, kto bude prednášať ani kedy sa môže zúčastniť. CH1-2 je oproti vrátnici.

² Vyhradzujeme si právo zmeniť program, lebo nevieme, kto bude prednášať ani kedy sa môže zúčastniť

P@avedecký seμn10mx10m

Plagát

Webmaster: Fidel