logo_sm

 
Pridané: 5. 12. 2019 | Patavedecký seminár: 9. december 2018


Patavedecký seminár

bude v pondelok 9. decembra 2019 o 17:33.
posluchárni C Matematického pavilónu FMFI UK
povyše Mlynskej doliny
Odporúčame vojsť poza Kopernika

Začiatok programu

Koniec programu

Mimo programu vstúpia:

  • I. M. Černušák: Intro
  • Power point: Relatívna existencia
  • doc. Arnold David: Úvod do distribuciológie
  • doc. Pavol Sura: O zrýchľovaní emajlov.
  • Najkratší referát v dejinách patavedy referuje doc. Ivan Kupka, alternuje Mgr. Adam Jakubička
  • Lenka Abelovská: Patasociologický pohľad na Quebec
    (Výzva Slovákom v zahraničí k patavedeckým pozorovaniam hosťovskej krajiny)
  • Ivan Černušák: Outtro

Cesta na pata:

Webmaster: Fidel