Ceny v trhovej ekonomike

Jednou z hlavných výhod trhovej ekonomiky a konzumnej spoločnosti sú rôzne "akcie" v supermarketoch, pri ktorých sa znižujú ceny niektorých tovarov. Sústavným sledovaním "akcií" v jednotlivých supermarketoch sa možno pomerne lacno zásobiť potravinami a inými druhmi spotrebného tovaru. „Zodpovední zákazníci“ sú „vždy pripravení“ na výhodný nákupi.

 

Ak títo zistia, že objem mrazničky už nestačí na „akciové“ potraviny okamžite kúpia ďalšiu „akciovú“ mrazničku. „Zodpovedný zákazník“ potom večer po „akciovom“ nákupe sleduje na „akciovom“ televízore „akčný“ film a popíja „akciové“ pivo s pocitom užitočne stráveného dňa.

Ďalšie výhody v supermarketoch sú nákupy vo veľkých baleniach - čím väčšie balenie, tým je tovar na jednotku hmotnosti objemu alebo kusa lacnejší. Z toho vyplýva, že čím viac a väčšie balenie nakupujete, tým viac ušetríte. Tento dôležitý atribút trhovej ekonomiky a konzumnej spoločnosti si ešte mnoho ľudí neuvedomuje. Niektorí „nezodpovední zákazníci“ tento trend ironizujú a keď im predavač ponúkne za kúpu dvoch „akciových“ hodiniek tretie s 50-percentnou zľavou, tak sú zvedaví na to, koľko hodiniek si majú kúpiť, aby všetky dostali zadarmo. Títo „nezodpovední zákazníci“ si neuvedomujú, že nie je vzdialená doba, keď naozaj pri nákupe určitého množstva tovaru ho dostaneme zadarmo. Stačí sledovať „teleshoping“. Už niekoľko týždňov ma fascinuje ponuka. Ak si do 30 minút objednáte špeciálny hrniec za 6 990 Sk, dostanete k tomu zadarmo a dokonca bezplatne (ako som to videl a počul v teleshopinku) mixér, kávovar, holiaci strojček, pohár a podobne. Takže irónia a skepsa nie sú v tomto prípade na mieste. Že máte doma už štyri kávovary tri mixéry nevadí, zbavte sa ich, určite sú aspoň rok staré a predstavte si tú blamáž ak ponúknete návštevu kávou z rok starého kávovaru alebo kokteilom mixovaným v dvojročnom mixéry. Takéto nezodpovedné správanie by sa okamžite nepriaznivo odrazilo na vašom spoločenskom postavení.

Výhodnosť nákupu vo veľkých baleniach možno konkrétne ilustrovať na cenách alkoholu (nie preto, že by som chcel propagovať jeho konzumáciu, ale pre tento druh tovaru je najväčšia škála balení a sortimentu). V katalógu jednej nemenovanej firmy sú nasledovné ceny za nákup alkoholu v rôznych baleniach (tabuľka 1). Po prepočítaní cien na jednotkový objem (1 l) sa ukazuje, že s veľkosťou balenie v intervale 1 - 10 l sa cena za 1 l dramaticky znižuje, potom je pokles podstatne pomalší (obr. 1). Toto spomalenie poklesu spôsobujú „nezodpovední zákazníci“, ktorí kupujú tovar v malých množstvách a len to, čo nevyhnutne potrebujú. Zníženie konzumu spôsobuje zníženie výroby, čím sa výroba, samozrejme, predražuje, čo by malo byť každému z nás jasné. Na jednom patavedeckom seminári, ktorý sa týkal reklamy, navrhol jeden aktívny účastník, aby sa zákazník, ktorý nevyužije výhodnú kúpu, hanbil a verejne sa ospravedlnil predavačovi, že si „akciový tovar“ nekúpil.

Tabuľka 1: Ceny alkoholu v rôznych baleniach a cena za 1 liter

balenie cena  cena za 1liter 
0.05  20  400 
0.1  35  350 
0.2  60  300 
0.5  120  240 
200  200 
2.5  380  152 
10  1200  120 
25  2500  100 
180  15000  83 
16000  640000  40 


alkoholXmnozstvo

Obr. 1: Závislosť ceny alkoholu za 1 liter od veľkosti baleniaMarketingové štúdia ukazujú skôr opak, „nezodpovední zákazníci“ sa za svoje chovanie nehanbia, niektorí sú dokonca naň hrdí, okázalo dávajú najavo, že „akcie“ supermarketov ich nezaujímajú a dokonca odmietajú nakupovať v nedeľu alebo ignorujú otvorenie ďalšieho nákupného centra. Proti takýmto „nezodpovedným zákazníkom“ treba prijať tvrdšie opatrenia. Tak či onak musia ísť aspoň raz za čas nakupovať a to by bol moment, kedy by boli sankcionovaní. Použime opäť náš konkrétny príklad. Ak si „nezodpovedný zákazník“ nekúpi ani suvenírové balenie alkoholu zaplatí pokutu. Cena za to, že si kúpil ničii, sa odvodí zo závislosti na obr. 2 extrapolovaním na nulový objem, čo je v tomto prípade 430 Sk (na extrapoláciu sme použili len jednotkové ceny pri baleniach v intervale 0.05 - 2.5 l). Toto opatrenie by sa v pomerne krátkom čase odrazilo na zvýšení strmosti priebehu krivky v oblasti väčších objemov alkoholu.

Na druhej strane je potešujúce, že sa rodí nový typ „zodpovedného a uvedomelého zákazníka“. Budem to opäť ilustrovať na príklade. Jeden môj priateľ nakupoval záhradnícke potreby v supermarkete. Za nákup nad 2000 Sk dostal ako prémiu 200-korunovú poukážku (zadarmo a bezplatne) na nákup tovaru v oddelení klenotníctva. Poukážka však platila len vtedy, ak si kúpi tovar za 400 Sk. Nakoľko už nemal veľa času na výber tovaru a tovar, ktorý chcel, práve nemali, vrátil poukážku na 200 Sk a sám dobrovoľne zaplatil ešte 200 Sk za to, že si kúpil nič. Čím viac budeme mať takýchto „zodpovedných a uvedomelých zákazníkov“, tým rýchlejšie budú ceny klesať.

 

extrapolacia

Obr. 2: Extrapolácia ceny na nulový objem alkoholu,
prípad keď si nezodpovedný zákazník kúpi nič

V ďalšom katalógu som našiel neuveriteľné zľavy pri nákupe naftalénu, 100 g stojí 10.9 €, 1 kg už len 35.75 € alebo 100 g kyseliny tetradekánovej stojí 10.9 €, 1 kg len 20.75 €. Žiaľ, obchodná spoločnosť ponúka len dve balenia 100 g a 1 kg. Škoda, že tu zlyhala reklama. Viete si predstaviť, aká by bola cena 100 g naftalénu alebo kyseliny tetradekánovej pri ich nákupe v 50 kg baleniach?! „Zodpovední zákazníci“ by pri takejto ponuke nezaváhali.

 

JÁN BENKO


iPredavači by mali zdraviť zákazníkov „Nakupovať a konzumovať buď pripravený“, zákazník by odpovedal „vždy pripravený“. Vzhľadom na to, že pozdrav je dlhý a čas sú peniaze navrhujem ho skrátiť. Predavač by zdravil „nakukop“ odpoveď zákazníka by bola „vždyp“. Pre upevnenie väzby medzi zákazníkom a predavačom navrhujem aby si navzájom tykali
iiPataveda nepozná dvojitý zápor