Otvorené problémy patavedy

Tu sú niektoré problémy patavedy, ktoré čakajú na zavretie:

 • Prečo je otvorený problém otvorený (približné znenie, doc. Ivan M. Černušák)?
  z diskusie na Patavedeckom seminári (1. diel, 5. dec. 2003)
 • RNDr. Martin Škoviera, DrSc. formuluje nasledujúcu otázku:
  Ako znie nominatív singuláru od fofry?
  z mejlu
 • Ja pridávam tu istú otázku pre slovo trapiech.
  Andrej (RNDr. * Ferko, PHD)
  z toho istého mejlu
 • Koľko je v slovenčine slov, ktorých opačný význam je ten istý?
  Príklad: hanebný - nehanebný
  Na túto otázku poukázal RNDr. Andrej Ferko, PHD na bližšie neurčenom pataseminári. Aspoň tak si to pamätám.