Nová teória tmy a svetla

Tma a svetlo je zjavne populárna téma. Ak kliknete sem môžete si pozrieť prezentáciu na tému „Teória svetla“ od pani Markošovej, ktorá osvetlila niektoré aspekty tmy na patavedeckom seminári 10. 12. 2007.

Pripravujeme aj koreferát, ktorý odznel tiež vtedy tiež tam v podaní Petra Bzdúcha.


Vzhľadom na to, že táto téma je príliš populárna na to, aby sme nespomenuli, že na pataseminároch bolo príspevkov o svetle – a najmä o tme – síce úrekom, ale aj tak dosť, uvádzam zoznam starších prednášok: