Pataveda

Varovanie: Ak zistíte, že vám táto stránka nevyhovuje, nebezpečne zvyšuje krvný tlak, zvyšuje vašu agresivitu, alebo je proti vášmu životnému presvedčeniu, nečítajte ju.

Štúdia životného cyklu. — 24. 03. 2017

 

Reklama a moderný človek

Reklama a moderný človek

Ján Benko, Ivan Černušák

Tvorba rozhodnutí je v konzumnej spoločnosti náročná disciplína s ďalekosiahlymi dôsledkami.

» celý text «

Kopanie jamy

Kopanie jamy

Ján Benko

Patavedci predstavujú fundamentálne riešenie primitívnych problémov.

» celý text «

Ceny v trhovej ekonomike

Ceny v trhovej ekonomike

Ján Benko

Jednou z hlavných výhod trhovej ekonomiky a konzumnej spoločnosti sú rôzne „akcie“ v supermarketoch, pri ktorých sa znižujú ceny niektorých tovarov. Sústavným sledovaním „akcií“ v jednotlivých supermarketoch sa možno pomerne lacno zásobiť potravinami a inými druhmi spotrebného tovaru. „Zodpovední zákazníci“ sú „vždy pripravení“ na výhodný nákup.

» celý text «

 

Webmaster: Fidel