Patavedecký seminár

bude v pondelok 3. apríla 2023 o 17:007
v posluchárni B Matematického pavilónu FMFI UK
povyše Mlynskej doliny
Odporúčame vojsť poza Kopernika

:::

Z nasledujucich troch mott si vyberte az 5, ak sa Vam podari citat medzi mottami :::

„... tychto sem ludi bolo s pravdepodobnostou 110%
na mieste cinu, spolu rekord 880%“
(najnovsia sprava z policajnych kruhov)

„Účel svätí prostriedky, pápež (nutne musí) okraje“
Mikuláš Liptovský v Hlase kotolne

„S vekom často prichádza rakva, zriedkavejšie aj bez veka“
O. Kalamár
:::

 1. begin Program
 2. Ivan M. Černušák: Intro
 3. doc. RNDr. Arnold David, CSc.: Čo s Pytagorovou vetou
 4. Prof. RNDr. Vlado Buzek, DrSc.: Úvod do kvantova drakologie (neodznie)
 5. Ivan Kupka: „Množinová pasca - nenávratné zmiznutie jablka“ „Ako získať o jedno jablko viac“  (obrátením procesu zmiznutia, ktorý predvediem) „Množinová diera je čiernou dierou“ (plati jeden z troch nazvov)
 6. CEO. Tomas Zatko: Malý pokrok v patakonverziách všetkého na všetko a možno trochu o PatGPT.
 7. Juraj Stefanovic: Patatechnické riešenia každodenných vecí
 8. Ivan M. Cernusak: Náhly syndróm vyhorenia (jednoaktovka)
 9. Ivan M. Cernusak: Outro
 10. Vlado Balek: Čo poviem trikrát, je pravda. Čo poviem trikrát, je pravda. Čo poviem trikrát, je pravda.
 11. end Program // hodiace sa neskrtnite

** Errata: -66.28171817154096 = 32

Plagát

Pešotrasa od najbližších zastávok MHD