Pataveda začína tam, kde veda, paveda a pseudoveda končia.

Poznámka:

Môže sa stať, že nepozorný pozorovateľ má pocit, že pataveda používa niektoré vedecké, pavedecké a pseudovedecké postupy. To NIE JE pravda! To veda, paveda a pseudoveda využívajú niektoré patavedecké postupy, a to spravdila bez ich úplného pochopenia, takže nesprávne.

Zo zborníka k prezentácii patavedeckých výsledkov na Kofaxe dňa 28. apríla pravdepodobne v roku 1999:

Patavedecký seminár v dnešnej podobe vznikal na vŕšku v Mlynskej doline v 70. a 80. rokoch tohto (teraz už minulého) storočia.

Táto unikátna tradícia sa nedá k ničomu prirovnať.

Najsmelší prirovnávatelia siahajú po prirovnaní s divadlom Járy (da) Cimrmana, Svetovým časopisom o nereprodukovateľných výsledkoch (Journal of Irreproducible Results) alebo Flat Earth Society (spoločnosť bojujúca proti guľovitosti Zeme). Samozrejme, aj tieto prirovnania majú v sebe nanajvýš tú trochu smelosti, no žiadnu výstižnosť.

Patavedecký seminár sa stal fórom, ktoré necúva ani pred neriešiteľnosťou. Nemusí si vymýšľať nejakého Cimrmana či pseudoargumenty. Stačí len vymenovať zopár tém, aby bolo jasné, že Cimrman dobre vie, prečo sa na pataseminár nedostavil, a horeuvedený časopis a spoločnosť tiež dobre vedia, prečo o patavedeckom seminári mlčia.

Kocka v tvare L. • Dôkazy existencie Lochnesskej obludy. • Ako zbohatnúť? • Súčet uhlov Bermudského trojuholníka. • Hardver budúcich tisícročí: Hriatôvar. • Poznámky k ontológii betónu. • Časová elipsa. • Axiálny instatnón a pôvod nepravidelností v činnosti vodovodnej siete. • Čo s peniazmi? • Úvod do filozofickej kynológie. • Robotizovaná civilizácia v dávnoveku Slovenska. • Slovenské ľudové šifrovanie. • Turistická značka vylučujúca zablúdenie • Vlastné čísla matice platov učiteľov. • Potrebujeme more? • Môže poisťovňa poistiť samu seba? • O duševnom zdraví poézie • Ak robotník vykope jamu za hodinu, vykope ju 3600 robotníkov za sekundu?

Už tento námatkový výber tém Patavedeckého seminára, ktorý býva (1. apríla, a 6. decembra)* striedavo na Prírodovedeckej fakulte a na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK (dnes Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK), jasne ukazuje že.

Najsmelší prirovnávatelia siahajú po prirovnaní, no potom to vyzerá tak, že svoje prirovnanie stiahnu, odvolajú alebo dementujú. Niektorí aj obitri naraz. Aj stiahnu, aj odvolajú, aj dementujú. D & D Studio malo svojho času na jednej električke taký milý slogan: Všetko je podvod, iba mlieko je voda. Možno to aj parafrázovať: všetko je s Patavedeckým seminárom neporovnateľné. Iba Patavedecký seminár je Patavedecký seminár.

V sále na výstavisku Incheby bude v stredu 28. apríla o 14.00 dvojitý nátresk. Jednak sa tam nikto nedostane, lebo tam bude natrieskané. A jednak sa tam nebude dať smiať, lebo už nikto nebude vládať. Na programe budú oi. najzaujímavejšie ukážky patahardveru, odvodenie rovnice jama = robotník krát čas, multimediálna prezentácia, niekoľko nezabudnuteľných dôkazov a nepredpovedateľný vývoj diskusie.* občas to vyzerá, akoby patavedecký seminár bol inde a/alebo inokedy, napríklad 4. apríla. Naozaj to tak môže vyzerať, ale v skutočnosti na seminári používame čas, ktorý bol ušetrený na 1. apríla. Späť ↑