Veľký fyzikálny Guru

Ján Borsuk dodal sofistikovaný hlp súbor. Ak vám to robí problémy, apelujte, snáď urobím aj html verziu. Musím ale potvrdiť, že vyhľadávanie v indexe je elegantnejšie v hlp súbore. Ak pre nič iné, tak pre to, že na to nemusím robiť nijakú konverziu do iného formátu...