Tmou vpred

Prehľad známych faktov

Tmosák, pôvodne známy ako žiarovka, nevyžaruje svetlo, ale nasáva tmu. Získaná tma sa presúva pomocou káblov do elektrární, kde sa likviduje pomocou spaľovania, termonukleárnej reakcie alebo sa mení na mechanickú energiu, ktorou sa poháňajú vodné toky. Alternatívne sa tma skladuje v tzv. batériách, z ktorých sa v tzv. procese recyklovania tma vyberá a posiela do tzv. elektrární na likvidáciu. (→ Teória tmosáka)

Prehľad neznámych faktov

  • Automobil vyrába z tmy vzduch
  • Hmota je pevná forma tmy

Dôkaz

Najprv si pripomeňme, ako funguje motor s vnútorným spaľovaním. Do spaľovacej komory je nasávané palivo, ktoré sa potom zapáli. Treba si uvedomiť, že pri prvom spustení motora je v spaľovacej komore okrem palivovej zmesi aj tma. Pri výbuchu zmesi vzniká dočasný super-tmosák, ktorý tmu nevysaje, ale na mieste ju premení na vzduch, ktorý je vypustený výfukom. To je dôkaz prvého neznámeho faktu.

Dôležité je uvedomiť si, že spaľovanie tmy zvyšuje inak pomerne malý výkon motora. To je dôvod, prečo je motor s vonkajším spaľovaním menej rozšírený než motor s vnútroným spaľovaním — počas dňa by jeho výkon nestačil na pohon. (Možno jediné miesto, kde by bol dostatok tmy pre motor s vonkajším spaľovaním, je baňa, no tam je otvorený plameň tak trochu riskantné slovné spojenie.) Otázka znie, ako sa do motora s vnútorným tá tma dostala, keď auto nie je napojené (káblami) na nijaký zdroj tmy. Tu sa dostávame k druhému neznámemu faktu — z hmoty motora sa postupne uvoľňuje tma. Ropné palivo v  skutočnosti funguje len ako katalyzátor pomáhajúci získať energiu z tmy. To je možné práve preto, že hmota je špecifické skupenstvo tmy. Po čase sa zmení príliš mnoho hmoty motora na tmu a motor začne strácať štrukturálnu integritu. Každý pokazený motor je preto dôkaz druhého neznámeho faktu.

Výborný dôkaz toho, že hmota je skupenstvo tmy je motor vozidla Formuly 1. Tieto preteky sa spravidla konajú cez deň, keď je okolná tma veľmi riedka. Na získanie akej-takej tmy sa využíva to, že vozdilá sú čo najnižšie nad vozovkou, aby si mohli načerpať tmu, ktorú nevysaje Slnko. Veľká časť ostatnej tmy sa získava práve z hmoty motora. Pri extrémnych výkonoch, ktoré musí motor vydávať je prirodzené, že jeho štrukturálna integrita vydrží nanajvýš jednu sezónu.

 

Stáva sa, že sa v motore nasaje do spaľovacej komory viac tmy, než je možné naraz spracovať, a v tom prípade sa prebytočná tma vypúšťa von.

Dobre vyladené motory prvej generácie zužitkovali toľko tmy, koľko potrebovali, a vypúšťali len vodnú paru a vzduch. (Fotozdroj: Professor Bop)

Ak rušňovodič počas jazdy nesprávne nastavil motor a spaľovanie, objavila sa vo vypúšťanom plyne aj tma. (Fotozdroj: MICHAEL QUICK)

Druhá varianta tmavej pary vzniká vtedy, ak hmota motora vypúšťa do spaľovacej komory viac tmy než dokáže motor spracovať. (Fotozdroj: elmada)

Na obrázku môžeme vidieť tmavú paru z hlavného motora a bledú, ktorá vychádza z nezávislého kúrenia. (fishfoot)

Motory, ktoré majú podávať veľký výkon sú spravidla nastavené tak, aby maximálne využívali tmu, preto sa pri menšej záťaži objavuje prebytočná tma vychádzajúca z výfuku. (Fotozdroj: c a r a m e l)

Ak množstvo tmy, ktoré pri danom výkone vstupuje do spaľovacej komory iba čiastočne nedostačuje dodať požadovaný výkon, zapne sa takzvané spätné nasávanie cez výfuk, ktoré sa prejavuje tým, že z auta vychádza biely (tmyprostý) dym. (Fotozdroj: TL Davis)

V prípade poruchy spätného nasávania môže byť znemožnená ďalšia jazda. (sheeshoo

Dôsledky

  1. V súlade s najnovšími patavedeckými poznatkami legislatívne orgány mnohých státov schvaľujú celodenné svietenie, aby zabezpečili dostatok vzduchu pre svojich občanov.
  2. Ukázalo sa že „mobil“ v slove „automobil“ je odkaz na pohyblivé zariadenie na obohacovanie atmosféry novým vzduchom.
  3. Počas parkovania sa tma z okolia (najmä v noci) ukladá v akumulátore vozidla kvôli kompenzovaniu nedostatku tmy, spôsobenému extratmosákmi (napríklad Slnkom) v okolí auta cez deň.

Využitie tmosákov na znižovanie výkonu vozidiel

Dôvod prečo je cez deň na cestách relatívne bezpečnejšie ako v noci nie je lepšia viditeľnosť, ale nedostatok tmy. V noci majú autá dostatok tmy a aj preto je možné po nociach počuť ako idioti na cestách využívajú tmou zvýšený výkon svojich vozidiel. Preto dopravní inžinieri využívajú strategicky rozmiestnené tmosáky na znižovanie výkonu vozidiel na nebezpečných úsekoch ako sú tunely, prechody pre chodcov, či križovatky.

V tuneloch je zároveň znížená maximálna povolená rýchlosť, ale to je najmä preto, aby si šoféri nevšimli, že majú ich autá nižší výkon. Na druhej strane odsávanie tmy z prechodu pre chodcov je nezmysel, lebo bezpečnosti by prospelo, keby autá znížili rýchlosť/výkon na úseku pred prechodom.

Ponúka sa otázka, akú tmu vlastne autá nasávajú cez deň. Jednak sa využíva tma, uvoľňovaná hmotou motora, druhak tma uložená v akumulátore, tretiak tma nasávaná prednými tmosákmi spod auta vpredu. Niektoré autá navyše využívajú tmu generovanú „tmavými“ okuliarmi.

Odhalenie čerpacích staníc

Zvedavejší z nás sa už dozvedeli, že čerpacia pištoľ na pumpe okrem vypúšťania paliva nasáva „výpary a vzduch“ z nádrže, „aby tam nevznikal pretlak, ktorý by vypudil zápalné výpary na čerpajúceho šoféra.“

(Fotozdroj: jcarlosn)

To je síce pravda, no podstatné je, že sa pri tom čerpá aj tmu, ktorá vznikla oslabením štruktúry nádrže. Nič netušiaci majiteľ auta takto tmou podporuje prevádzkovateľa čerpacej stanice. Tma sa z nádrží pod pumpou prečerpáva do cisternových ťahačov, ktoré ju odvážajú na ďalšie spracovanie.

Táto pani netuší, že výmenou za palivo osobne odovzdáva majiteľovi čerpacej stanice cennejšiu komoditu, než ktorú dostáva. (A navyše za to platí.) (Dalboz17)

V niektorých prípadoch ja podnik na spracovanie tmy na dohľad od čerpacej stanice. (Fotozdroj: prosto)

Astrofyzici sa zaujímajú o tmavú hmotu, bežní ľudia využívajú tmu v spaľovacích motoroch, dokonca sú mnohí podvedome priťahovaní k nočnému spaľovaniu tmy na otvorenom ohni. Teraz už vieme prečo.