logo_sm

 

Varovanie ministra zdravotníctva čitateľa/ pozerateľa redaktora: Ak zistíte, že vám táto stránka nevyhovuje, nebezpečne zvyšuje krvný tlak, zvyšuje vašu agresivitu, alebo je proti vášmu životnému presvedčeniu, nečítajte ju.


Ak si kladiete otázku, čo je to pataveda, skúste kliknúť sem

Karol Jesenák

O súťaži o vysokoškolského učiteľa s najnižším IQ

→ pokračovanie

Patavedecký seminár - staršie zvadlá

Pohľad do histórie.

→ pokračovanie (Pridané: 21. 12. 2020)

Zo života dôchodcu

Ján M. Benko

Pripomeňte si vynikajúcu prednášku z posledného seminára, alebo trpko ľutujte, že ste ju nevideli...

Pataveda v obrazoch

Známy patavedec Karol Jesenák splodil okrem nejedného patafaktu aj značné množstvo artefaktov, ktoré si môžete pozrieť na výstave v AMOS-e...

→ pokračovanie (Pridané: 14. 1. 2014)

Suché stavby Inkov

Fidel

Ešte stále sa niektorí ľudia pozastavujú nad technógiou stavieb ríše Inkov. Tu je jednoduché vysvetlenie.

→ pokračovanie (Pridané: 31. 12. 2012)

Tmou vpred

Alnoth & Fidel

Dôsledným výskumom na báze znýmych faktov (Tmosák, pôvodne známy ako žiarovka, nevyžaruje svetlo, ale nasáva tmu. Získaná tma sa presúva pomocou káblov do elektrární, kde sa likviduje pomocou spaľovania, termonukleárnej reakcie alebo sa mení na mechanickú energiu, ktorou sa poháňajú vodné toky. Alternatívne sa tma skladuje v tzv. batériách, z ktorých sa v tzv. procese recyklovania tma vyberá a posiela do tzv. elektrární na likvidáciu.) sme prišli na to, ako nám tma umožňuje napredovať.

→ pokračovanie (Pridané: 24. 6. 2011)

Viktor alebo Ontogenéza človeka

Fidel

Šťastná náhoda nám umožnila pochopiť vývojové štádiá človeka od narodenia až po mentálnu nemohúcnosť.

→ pokračovanie (Pridané: 24. 12. 2008)

Aktuálne problémy štúdia prírodných vied alebo Výchova mládeže k správnej dochádzke na pracovisko

Karol Jesenák

Predpokladajme teda, že náš študent úspešne ukončí štúdium na jednej z našich fakúlt a skôr alebo neskôr si nájde zamestanie. Ako sa však skoro ukáže, svojej práci veľmi nerozumie. Ak by sme mali byť úplne presní, nemá o nej ani šajnu. Nemôžeme mu to mať za zlé, pretože zamestnanie mení dosť často, a preto by bolo od neho nerozumné, aby počas niekoľkých málo rokov, ktoré strávi v tejto inštitúcii, sa pokúšal o pochopenie práce, za ktorej vykonávanie je platený.

→ pokračovanie (Pridané: 5. 10. 2008)

Ako správne bývať alebo Užitočné rady pre mladých učiteľov

Karol Jesenák

Ak sa budete držať zásad zdravého stravovania, ktoré boli uvedené v mojej prednáške s rovnomenným názvom, skôr alebo neskôr sa dostanete do situácie, keď sa budete musieť rozhodovať, či takto ušetrené peniaze za stravu investujete do nákupu bytu v paneláku alebo do rodinného domu. Napriek všetkým pozitívam betónových dielcov, ktoré som opísal v minuloročnej prednáške o lieční chorôb minerálmi, by mala vaša voľba rozhodne padnúť na rodinný dom. Prečo je to tak?

→ pokračovanie (Pridané: 6. 9. 2008)

Zásady zdravej životosprávy vysokoškolských učiteľov

Karol Jesenák

Napriek tomu, že do školstva prúdia nemalé finančné prostriedky od rôznych charitatívnych organizácii ako sú napríklad slovenské grantové agentúry, ministerstvá a pod., odborná úroveň našich vysokých škôl sa stále výrazne nezlepšuje. Väčšina z nás bude súhlasiť s tým, že úroveň škôl závisí okrem iného aj od zdravotného stavu učiteľov. Preto je rozumné sa domnievať, že jednou z posledných ciest ako zlepšiť naše vysoké školstvo je zvýšenie osvety v oblasti takých zásad zdravej životosprávy, ktoré by akceptovali najnovšie vedecké poznatky z oblasti dietológie, medicíny, psychológie a iných vedných disciplín.

→ pokračovanie (Pridané: 14. 6. 2008)

Nová teória tmy a svetla

Prehľad súčasných významnejších teórií tmy, v krajnom prípade svetla

→ pokračovanie (Pridané: 10. 3. 2008)

História a súčasnosť alternatívnej chémie

Karol Jesenák

Mnohí si myslia, a pravdepodobne je ich väčšina, že chémia je veda nemoderná a dokonca až dogmatická. Ich hlavným argumentom je to, že kým ostatné vedné disciplíny, ako napríklad matematika, fyzika a mnohé iné, majú svojich alternatívnych dvojníkov, tak chémia takúto modernú alternatívnu nemá. Našťastie sa jedná o veľký omyl, pretože alternatívna chémia (ACH) existuje ako etablovaná vedná disciplína už od roku 2002 a Slovensko je v tejto oblasti jednoznačným vedeckým lídrom.

→ pokračovanie (Pridané: 4. 5. 2007)

O dlhom j a o patavedeckom meraní rýchlosti svetla, čiže - ako merať tak, aby vyšla vopred daná konštanta

Andrej Ferko

Tento referát sa – okrem abstraktu - člení na úvod, jadro a záver. Abstraktne možno povedať, že rozoberá niektoré takmer irelevantné súvislosti piesne Otázky (českej hudobnej formácie Olympic) so sv. Konštantínom a širší kontext legitímnych implikácií presného a presnejšieho merania určitých javov v prírode a spoločnosti. Zároveň upresňuje jedno všeobecne známe miesto, hneď za malým c (oi. resp. napr. v populárnej rovnici E = mc2 ai. apod. atď.), kde sa definitívne končí veda aj pseudoveda – a začína pataveda.

→ pokračovanie (Pridané: 7. 12. 2005)

Integrácia ma(tema)tiky do slov(enč)iny (v školskej praxi) a obrátene

Štefan Solčan

Ide o zásadný príspevok k didaktike matematiky. Z pôvodného rozsahu jednosemestrálneho cyklu prednášok tu uvedieme jeho silne stručnú verziu.

→ pokračovanie (Pridané: 7. 7. 2005)

1. apríl 2005

Patavedecký seminár - 1. apríl 2005

→ pokračovanie (Pridané: 29. 3. 2005)

O patavede

pataši

Tento text rozháňa pochybnosti neznalých o identite patavedy.

→ pokračovanie (Pridané: 27. 12. 2004)

Má pataveda Achillovu patu?

Vlado Slivka

Skôr ako som začal hľadať odpoveď na uvedenú otázku, musel som vyriešiť ďalší problém. Použiť, či nepoužiť v slove pata prehlasované ä? Po krátkej úvahe som sa rozhodol prehlasované ä nepoužiť. Veď ani v slove pataveda nebolo použité. Hneď mi však začalo vŕtať v hlave, prečo sa prehlasované ä volá prehlasované? Kto ho prehlasoval? Koľko hlasov bolo za a koľko proti? A zdržal sa niekto hlasovania? Zrazu sa vynorilo toľko naliehavých otázok hodných zodpovedania, že to vážne ohrozilo moje bádanie okolo Achillovej paty (ďalej len AP) v patavede.

→ pokračovanie (Pridané: 15. 12. 2004)

Matematický plán dobytia sveta pomocou vodných plôch

Alnoth

Alnot prišiel na to, ako získať nové územia pre krajinu. Pred reálnym využitím tohto postupu bude asi treba ešte vyriešiť problém financovania patavedcov, ktorí obyvateľom novozískaných území vysvetlia, že sú obyvatelia novozískaných území.

→ pokračovanie (Pridané: 8. 12. 2004)

Kalendár očami patavedy

Vlado Slivka

Všetko sa to začalo vo chvíli, keď mi niekedy v marci Jerguš poslal mail, že ako to vyzerá s mojím príspevkom na najbližší patavedecký seminár. Pozrel som sa do kalendára a videl som, že je zle. Prvý apríl (jeden z tradičných termínov konania patavedeckých seminárov) sa blížil závratnými krokmi, a ja som samozrejme nemal nič pripravené. Okamžite vznikol časový stres. Ako ho však vyriešiť? A ako vyriešiť analogické časové stresy pri iných problémoch?

Je možné ošetriť časový stres "en bloc" pri akejkoľvek časovej tiesni?

→ pokračovanie (Pridané: 5. 4. 2004)

Je možné zostať normálnym?

Vlado Slivka

Autor sa v tomto príspevku vyjadril natoľko stručne, že úryvok na tejto stránke by výrazne znížil čitateľovi možnosť dozvedieť sa v príspevku niečo nové. Preto sa v tomto texte nedozviete o príspevku nič.

→ pokračovanie (Pridané: 4. 4. 2004)

Dezinformačná spoločnosť

Lenka Fibíková - Jozef Vyskoč

Z času na čas sme vo svojom živote vystavení rôznym tvrdeniam o tom, čo nás čaká. Proroci našej budúcnosti pracujú na rôznych úrovniach, pričom platí zaujímavá úmera - za osobnú predpoveď zaplatíme v hotovosti spravidla viac ako za predpoveď globálneho vývoja celého ľudstva. Tento pozoruhodný fakt pritom korešponduje so skutočnosťou, že na rozdiel od osobných veštieb sa na globálnych víziach budúcnosti sveta spravidla pracuje "vedeckými" (tfuj!) metódami. Spomenutý postreh o finančnom ohodnotení veštca teda jasne naznačuje čo si o "vede" myslí prostý ľud. Domnievame sa však, že je načase aby sa nielen neviditeľná ruka trhu, ale aj pataveda jasne vyjadrila k predmetu skúmania - k charakteru spoločnosti ako takej.

→ pokračovanie (Pridané: 19. 3. 2004)

Súboj pohlaví v slovenskom jazyku

Lenka Fibíková - Jozef Vyskoč

Autori tohto príspevku počas jednej vysoko interaktívnej vzájomnej diskusie zistili, že ich materinský (slovenský) jazyk je v prípade niektorých výrazov značne nevyvážený vzhľadom na ich rod. Konkrétne, absentuje napríklad ženská protiváha takých populárnych výrazov, ako je idiot, debil, lotor, surovec, hulvát, podliak a tak podobne, ktoré sú všetky mužského rodu. Tento náhly objav bol podnetom na rozsiahly odborný výskum slovenského jazyka, ktorého prvé výsledky teraz predkladáme.

→ pokračovanie (Pridané: 2. 3. 2004)

Otvorené problémy patavedy

pataši

Je všeobecne známe, že patavedci oplácajú vznik otvoreného problému otvorenou náručou. Bez otvoreného problému totiž niet patavedy. Paradoxom je, že patavedci sa snažia otvorené problémy zatvárať, čím vlastne bojujú proti patavede... Našťastie tento paradox je otvorený problém, ktorý sa tak ľahko neuzavrie, preto pataveda pretrváva.

→ pokračovanie (Pridané: 23. 2. 2004)

Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?

Vlado Slivka

Keď sa vás leto opýta, či bolo prv vajce alebo sliepka, odpoveď nájdete tu.

→ pokračovanie (Pridané: 10. 2. 2004)

Rýchlosť svetla a rýchlosť tmy

Roman Beneš, Andrej Ferko

Táto práca popisuje teoretické a experimentálne výsledky, ktoré sa týkajú častice noxón. Častica noxón je nositeľom tmy podobne, ako fotón je nositeľom vlastností svetla. Podrobnejšie sa zaoberáme jeho kvantovo-mechanickými vlastnosťami a aj relativistickou teóriou noxónov. Načrtneme aj niektoré otvorené problémy z tejto teórie.

→ pokračovanie (Pridané: 2. 2. 2004)

O postupnom zániku športu

Vlado Slivka

Tento príspevok odznel na patavedeckom seminári, vďaka čomu sme sa dozvedeli, ako prebieha zánik jedného odvetvia zábavy, a aké pozitívne dôsledky to má na náš živočíšny druh.

→ pokračovanie (Pridané: 13. 1. 2004)

Noxón (tmón) a jeho miesto v modernej fyzike

Peter Kubíni

Táto práca popisuje teoretické a experimentálne výsledky, ktoré sa týkajú častice noxón. Častica noxón je nositeľom tmy podobne, ako fotón je nositeľom vlastností svetla. Podrobnejšie sa zaoberáme jeho kvantovo-mechanickými vlastnosťami a aj relativistickou teóriou noxónov. Načrtneme aj niektoré otvorené problémy z tejto teórie.

→ pokračovanie (Pridané: 17. 12. 2003)

Vianočná teória zmenšujúceho sa vesmíru

Vlado Slivka

Už sa to dostalo na verejnosť - vesmír sa zmenšuje. Presakuje to do ľudovej slovesnosti, a nezanedbateľne to ovplyvní náš život.

→ pokračovanie (Pridané: 8. 12. 2003)

Veľký fyzikálny guru

Ján Borsuk

Veľký fyzikálny guru je v helpe.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Reklama a moderný človek

Ján Benko, Ivan Černušák

Tvorba rozhodnutí je v konzumnej spoločnosti náročná disciplína s ďalekosiahlymi dôsledkami.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Kopanie jamy

Ján Benko

Patavedci predstavujú fundamentálne riešenie primitívnych problémov.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Ceny v trhovej ekonomike

Ján Benko

Jednou z hlavných výhod trhovej ekonomiky a konzumnej spoločnosti sú rôzne „akcie“ v supermarketoch, pri ktorých sa znižujú ceny niektorých tovarov. Sústavným sledovaním „akcií“ v jednotlivých supermarketoch sa možno pomerne lacno zásobiť potravinami a inými druhmi spotrebného tovaru. „Zodpovední zákazníci“ sú „vždy pripravení“ na výhodný nákup.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Pomykovo a kvantová mechanika

Alnoth

Jeden z dôvodov, prečo sa ľuďia dostávajú do pomykova je to, že nevedia, kde je.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Koťuhy

Fidel

Pataveda je vedecká disciplína s aplikáciami, ktoré máme denne na očiach a na ušiach.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Akustika vs. aritmetika

Alnoth

Po krátkych experimentoch v prísnych laboratórnych podmienkach sa potvrdila šokujúca teória, že v akustike sa nedá deliť dvoma. Uvedieme si zopár príkladov z praxe, z ktorých vyplýva odvážne tvrdenie, že v akustike po delení dvoma nastanú problémy.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Teória tmosáka

Roky sme verili, že žiarovky vyžarujú svetlo, ale najnovšie poznatky ukazujú, že je to inak. Žiarovky nevyžarujú svetlo; nasávajú tmu, a preto ich nazývame tmosáky. Teória tmosákov a ich existencia dokazujú, že tma je hmotná a je ťažšia ako svetlo.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Nové číslo

Tento príspevok je taký krátky, že je veľmi ťažké napísať k nemu krátky a výstižný úvod. Preto sa o to ani nepokúšam: našiel som to na webe a preložil.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Rozpory v rozprávke O Červenej Čiapočke

Tomáš Hecht

Motto: Rozprávku treba vnímať citmi ako boj dobra so zlom a nezamýšľať sa nad dejom. Dej, fabula, je mätúca, rozporuplná a tak trochu navyše. (A. A. Grimmová, manželka staršieho z bratov Grimmovcov)

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Pás cudnosti

Fidel

Význam pásu cudnosti bol objavený dlho po vynáleze tohto praktického módneho doplnku. Môžeme len dúfať, že nie príliš neskoro.

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Neinvazívna kliešťoktómia

Fidel

Aj vy ste už asi mali kliešťa. Je to nepríjemné, a vždy je tu isté riziko infekcie dosť nepríjemnými chorobami. Ale ako sa ho (kliešťa) zbaviť? Nejde ani tak o to, že by neexistovali návody na vyťahovanie kliešťov. Naopak. Je ich príliš veľa. Udusiť masťou a potom vytočiť v smere hodinových ručičiek, alebo ho utopiť v oleji a potom vytočiť v protismere hodinových ručičiek? Prípadne topiť ho v oleji a potom ho vytočiť v smere hodinových ručičiek? Natrieť mydlom, a potom vytočiť? Alebo ho len chytiť a vytrhnúť? Ako zabezpečiť, aby v rane nezostala jeho hlavička?

→ pokračovanie (Pridané: 1. 1. 1970)

Webmaster: Fidel