Patačlánok

Konečné riešenie gréckych problémov

Alnoth

Finančnú krízu je možné riešiť aj pomocou vedeckých výdobytkov spred viac ako dvetisíc rokov.

» celý text «

Linky

Patačlánok

Viktor alebo Ontogenéza človeka

Fidel

Šťastná náhoda nám umožnila pochopiť vývojové štádiá človeka od narodenia až po mentálnu nemohúcnosť.

» celý text «

Patačlánok

Aktuálne problémy štúdia prírodných vied alebo Výchova mládeže k správnej dochádzke na pracovisko

Karol Jesenák

Predpokladajme teda, že náš študent úspešne ukončí štúdium na jednej z našich fakúlt a skôr alebo neskôr si nájde zamestanie. Ako sa však skoro ukáže, svojej práci veľmi nerozumie. Ak by sme mali byť úplne presní, nemá o nej ani šajnu. Nemôžeme mu to mať za zlé, pretože zamestnanie mení dosť často, a preto by bolo od neho nerozumné, aby počas niekoľkých málo rokov, ktoré strávi v tejto inštitúcii, sa pokúšal o pochopenie práce, za ktorej vykonávanie je platený.

» celý text «

Patačlánok

Ako správne bývať alebo Užitočné rady pre mladých učiteľov

Karol Jesenák

Ak sa budete držať zásad zdravého stravovania, ktoré boli uvedené v mojej prednáške s rovnomenným názvom, skôr alebo neskôr sa dostanete do situácie, keď sa budete musieť rozhodovať, či takto ušetrené peniaze za stravu investujete do nákupu bytu v paneláku alebo do rodinného domu. Napriek všetkým pozitívam betónových dielcov, ktoré som opísal v minuloročnej prednáške o lieční chorôb minerálmi, by mala vaša voľba rozhodne padnúť na rodinný dom. Prečo je to tak?

» celý text «

Patačlánok

Zásady zdravej životosprávy vysokoškolských učiteľov

Karol Jesenák

Napriek tomu, že do školstva prúdia nemalé finančné prostriedky od rôznych charitatívnych organizácii ako sú napríklad slovenské grantové agentúry, ministerstvá a pod., odborná úroveň našich vysokých škôl sa stále výrazne nezlepšuje. Väčšina z nás bude súhlasiť s tým, že úroveň škôl závisí okrem iného aj od zdravotného stavu učiteľov. Preto je rozumné sa domnievať, že jednou z posledných ciest ako zlepšiť naše vysoké školstvo je zvýšenie osvety v oblasti takých zásad zdravej životosprávy, ktoré by akceptovali najnovšie vedecké poznatky z oblasti dietológie, medicíny, psychológie a iných vedných disciplín.

» celý text «

tc

Nová teória tmy a svetla

Prehľad súčasných významnejších teórií tmy, v krajnom prípade svetla

» celý text «

Patačlánok

História a súčasnosť alternatívnej chémie

Karol Jesenák

Mnohí si myslia, a pravdepodobne je ich väčšina, že chémia je veda nemoderná a dokonca až dogmatická. Ich hlavným argumentom je to, že kým ostatné vedné disciplíny, ako napríklad matematika, fyzika a mnohé iné, majú svojich alternatívnych dvojníkov, tak chémia takúto modernú alternatívnu nemá. Našťastie sa jedná o veľký omyl, pretože alternatívna chémia (ACH) existuje ako etablovaná vedná disciplína už od roku 2002 a Slovensko je v tejto oblasti jednoznačným vedeckým lídrom.

» celý text «