Patačlánok

História a súčasnosť alternatívnej chémie

Karol Jesenák

Mnohí si myslia, a pravdepodobne je ich väčšina, že chémia je veda nemoderná a dokonca až dogmatická. Ich hlavným argumentom je to, že kým ostatné vedné disciplíny, ako napríklad matematika, fyzika a mnohé iné, majú svojich alternatívnych dvojníkov, tak chémia takúto modernú alternatívnu nemá. Našťastie sa jedná o veľký omyl, pretože alternatívna chémia (ACH) existuje ako etablovaná vedná disciplína už od roku 2002 a Slovensko je v tejto oblasti jednoznačným vedeckým lídrom.

» celý text «

dlhe j

O dlhom j a o patavedeckom meraní rýchlosti svetla, čiže - ako merať tak, aby vyšla vopred daná konštanta

Andrej Ferko

Tento referát sa – okrem abstraktu - člení na úvod, jadro a záver. Abstraktne možno povedať, že rozoberá niektoré takmer irelevantné súvislosti piesne Otázky (českej hudobnej formácie Olympic) so sv. Konštantínom a širší kontext legitímnych implikácií presného a presnejšieho merania určitých javov v prírode a spoločnosti. Zároveň upresňuje jedno všeobecne známe miesto, hneď za malým c (oi. resp. napr. v populárnej rovnici E = mc2 ai. apod. atď.), kde sa definitívne končí veda aj pseudoveda – a začína pataveda.

» celý text «

článok

Integrácia ma(tema)tiky do slov(enč)iny (v školskej praxi) a obrátene

Štefan Solčan

Ide o zásadný príspevok k didaktike matematiky. Z pôvodného rozsahu jednosemestrálneho cyklu prednášok tu uvedieme jeho silne stručnú verziu.

» celý text «

FAQ/OaO

O patavede

pataši

Tento text rozháňa pochybnosti neznalých o identite patavedy.

» celý text «

ap

Má pataveda Achillovu patu?

Vlado Slivka

Skôr ako som začal hľadať odpoveď na uvedenú otázku, musel som vyriešiť ďalší problém. Použiť, či nepoužiť v slove pata prehlasované ä? Po krátkej úvahe som sa rozhodol prehlasované ä nepoužiť. Veď ani v slove pataveda nebolo použité. Hneď mi však začalo vŕtať v hlave, prečo sa prehlasované ä volá prehlasované? Kto ho prehlasoval? Koľko hlasov bolo za a koľko proti? A zdržal sa niekto hlasovania? Zrazu sa vynorilo toľko naliehavých otázok hodných zodpovedania, že to vážne ohrozilo moje bádanie okolo Achillovej paty (ďalej len AP) v patavede.

» celý text «

ostrov

Matematický plán dobytia sveta pomocou vodných plôch

Alnoth

Alnot prišiel na to, ako získať nové územia pre krajinu. Pred reálnym využitím tohto postupu bude asi treba ešte vyriešiť problém financovania patavedcov, ktorí obyvateľom novozískaných území vysvetlia, že sú obyvatelia novozískaných území.

» celý text «

kalendar

Kalendár očami patavedy

Vlado Slivka

Všetko sa to začalo vo chvíli, keď mi niekedy v marci Jerguš poslal mail, že ako to vyzerá s mojím príspevkom na najbližší patavedecký seminár. Pozrel som sa do kalendára a videl som, že je zle. Prvý apríl (jeden z tradičných termínov konania patavedeckých seminárov) sa blížil závratnými krokmi, a ja som samozrejme nemal nič pripravené. Okamžite vznikol časový stres. Ako ho však vyriešiť? A ako vyriešiť analogické časové stresy pri iných problémoch?

Je možné ošetriť časový stres "en bloc" pri akejkoľvek časovej tiesni?

» celý text «

normal

Je možné zostať normálnym?

Vlado Slivka

Autor sa v tomto príspevku vyjadril natoľko stručne, že úryvok na tejto stránke by výrazne znížil čitateľovi možnosť dozvedieť sa v príspevku niečo nové. Preto sa v tomto texte nedozviete o príspevku nič.

» celý text «