Dezinformačná spoločnosť

Dezinformačná spoločnosť

Lenka Fibíková - Jozef Vyskoč

Z času na čas sme vo svojom živote vystavení rôznym tvrdeniam o tom, čo nás čaká. Proroci našej budúcnosti pracujú na rôznych úrovniach, pričom platí zaujímavá úmera - za osobnú predpoveď zaplatíme v hotovosti spravidla viac ako za predpoveď globálneho vývoja celého ľudstva. Tento pozoruhodný fakt pritom korešponduje so skutočnosťou, že na rozdiel od osobných veštieb sa na globálnych víziach budúcnosti sveta spravidla pracuje "vedeckými" (tfuj!) metódami. Spomenutý postreh o finančnom ohodnotení veštca teda jasne naznačuje čo si o "vede" myslí prostý ľud. Domnievame sa však, že je načase aby sa nielen neviditeľná ruka trhu, ale aj pataveda jasne vyjadrila k predmetu skúmania - k charakteru spoločnosti ako takej.

» celý text «

Súboj pohlaví v slovenskom jazyku

Súboj pohlaví v slovenskom jazyku

Lenka Fibíková - Jozef Vyskoč

Autori tohto príspevku počas jednej vysoko interaktívnej vzájomnej diskusie zistili, že ich materinský (slovenský) jazyk je v prípade niektorých výrazov značne nevyvážený vzhľadom na ich rod. Konkrétne, absentuje napríklad ženská protiváha takých populárnych výrazov, ako je idiot, debil, lotor, surovec, hulvát, podliak a tak podobne, ktoré sú všetky mužského rodu. Tento náhly objav bol podnetom na rozsiahly odborný výskum slovenského jazyka, ktorého prvé výsledky teraz predkladáme.

» celý text «

Patavedci vítajú otvorené problémy.

Otvorené problémy patavedy

pataši

Je všeobecne známe, že patavedci oplácajú vznik otvoreného problému otvorenou náručou. Bez otvoreného problému totiž niet patavedy. Paradoxom je, že patavedci sa snažia otvorené problémy zatvárať, čím vlastne bojujú proti patavede... Našťastie tento paradox je otvorený problém, ktorý sa tak ľahko neuzavrie, preto pataveda pretrváva.

» celý text «

Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?

Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?

Vlado Slivka

Keď sa vás leto opýta, či bolo prv vajce alebo sliepka, odpoveď nájdete tu.

» celý text «

Rýchlosť svetla a rýchlosť tmy

Rýchlosť svetla a rýchlosť tmy

Roman Beneš, Andrej Ferko

Táto práca popisuje teoretické a experimentálne výsledky, ktoré sa týkajú častice noxón. Častica noxón je nositeľom tmy podobne, ako fotón je nositeľom vlastností svetla. Podrobnejšie sa zaoberáme jeho kvantovo-mechanickými vlastnosťami a aj relativistickou teóriou noxónov. Načrtneme aj niektoré otvorené problémy z tejto teórie.

» celý text «

O postupnom zániku športu

O postupnom zániku športu

Vlado Slivka

Tento príspevok odznel na patavedeckom seminári, vďaka čomu sme sa dozvedeli, ako prebieha zánik jedného odvetvia zábavy, a aké pozitívne dôsledky to má na náš živočíšny druh.

» celý text «

Noxón

Noxón (tmón) a jeho miesto v modernej fyzike

Peter Kubíni

Táto práca popisuje teoretické a experimentálne výsledky, ktoré sa týkajú častice noxón. Častica noxón je nositeľom tmy podobne, ako fotón je nositeľom vlastností svetla. Podrobnejšie sa zaoberáme jeho kvantovo-mechanickými vlastnosťami a aj relativistickou teóriou noxónov. Načrtneme aj niektoré otvorené problémy z tejto teórie.

» celý text «

Vianočná teória zmenšujúceho sa vesmíru.

Vianočná teória zmenšujúceho sa vesmíru

Vlado Slivka

Už sa to dostalo na verejnosť - vesmír sa zmenšuje. Presakuje to do ľudovej slovesnosti, a nezanedbateľne to ovplyvní náš život.

» celý text «