Reklama a moderný človek

Reklama a moderný človek

Ján Benko, Ivan Černušák

Tvorba rozhodnutí je v konzumnej spoločnosti náročná disciplína s ďalekosiahlymi dôsledkami.

» celý text «

Kopanie jamy

Kopanie jamy

Ján Benko

Patavedci predstavujú fundamentálne riešenie primitívnych problémov.

» celý text «

Ceny v trhovej ekonomike

Ceny v trhovej ekonomike

Ján Benko

Jednou z hlavných výhod trhovej ekonomiky a konzumnej spoločnosti sú rôzne „akcie“ v supermarketoch, pri ktorých sa znižujú ceny niektorých tovarov. Sústavným sledovaním „akcií“ v jednotlivých supermarketoch sa možno pomerne lacno zásobiť potravinami a inými druhmi spotrebného tovaru. „Zodpovední zákazníci“ sú „vždy pripravení“ na výhodný nákup.

» celý text «

Pomykovo a kvantová mechanika

Pomykovo a kvantová mechanika

Alnoth

Jeden z dôvodov, prečo sa ľuďia dostávajú do pomykova je to, že nevedia, kde je.

» celý text «

Koťuhy

Koťuhy

Fidel

Pataveda je vedecká disciplína s aplikáciami, ktoré máme denne na očiach a na ušiach.

» celý text «

Akustika vs. aritmetika

Akustika vs. aritmetika

Alnoth

Po krátkych experimentoch v prísnych laboratórnych podmienkach sa potvrdila šokujúca teória, že v akustike sa nedá deliť dvoma. Uvedieme si zopár príkladov z praxe, z ktorých vyplýva odvážne tvrdenie, že v akustike po delení dvoma nastanú problémy.

» celý text «

Teória tmosáka

Teória tmosáka

Roky sme verili, že žiarovky vyžarujú svetlo, ale najnovšie poznatky ukazujú, že je to inak. Žiarovky nevyžarujú svetlo; nasávajú tmu, a preto ich nazývame tmosáky. Teória tmosákov a ich existencia dokazujú, že tma je hmotná a je ťažšia ako svetlo.

» celý text «

Nové číslo

Nové číslo

Tento príspevok je taký krátky, že je veľmi ťažké napísať k nemu krátky a výstižný úvod. Preto sa o to ani nepokúšam: našiel som to na webe a preložil.

» celý text «