Patavedecký seminár

bude wutorog 5. decembra 2023 o 16:30
v posluchárni Chá-chá-1-1 Prif UK
povyše Mlynskej doliny
Odporúčame vojsť cez vrátnicu

Toto nie je finálna podoba tejto stránky, ale už teraz je čiastočne podobná svojím niektorým neskorším podobám.

  1. begin Program
  2. Ivan M. Černušák: Intro na tému Slovak Nature Index
  3. prof. RNDr. Vladimír BUŽEK, DrSc.: Úvod do kvantovej drakológie (urcite neodznie, tak ako po 25 rokov)
  4. doc. Ivan KUPKA: Pata X Factor // odznie 1. A príla 24 // Rozprávka bez Karkulky: Časy su ťažké, povedala babička a zožrala vlka
  5. CEO. Tomáš ZAŤKO: ŔÔZÑŅȄ, 23 minút a 42 sekúnd štvorcových +- druho-odmocnený Planckov čas
  6. docx. Juraj ŠTEFANOVIČ: Inžinierske riešenia podľa patavedy
  7. WAHU:L „Voľby vyhral Nikto“ (P. Janík in Belobog), koaličný potenciál Nikoho a ďalšie patavedy volebného systému
  8. I. M. ČERNUŠÁK Outro

Plagát