Má pataveda Achillovu patu?

Skôr ako som začal hľadať odpoveď na uvedenú otázku, musel som vyriešiť ďalší problém. Použiť, či nepoužiť v slove pata prehlasované ä? Po krátkej úvahe som sa rozhodol prehlasované ä nepoužiť. Veď ani v slove pataveda nebolo použité. Hneď mi však začalo vŕtať v hlave, prečo sa prehlasované ä volá prehlasované? Kto ho prehlasoval? Koľko hlasov bolo za a koľko proti? A zdržal sa niekto hlasovania? Zrazu sa vynorilo toľko naliehavých otázok hodných zodpovedania, že to vážne ohrozilo moje bádanie okolo Achillovej paty (ďalej len AP) v patavede. Nakoniec som však zvážil priority a fakt, že uvedený referát už bol zverejnený v upútavke na Patavedecký seminár, tak som sa do toho s vervou pustil. „Verva“ je moja pravá ruka pri patavedeckom bádaní…

Aj v tom najzarytejšom patavedcovi občas zavŕta červík pochybnosti: je pataveda naozaj schopná čeliť každej výzve? Dokáže si poradiť s každým problémom? Alebo: má AP?

V tejto práci by som sa rád pokúsil rozohnať prípadné chmáry z našich čiel.

Čo to znamená mať AP?

Mať slabinu, zraniteľné miesto. Niečo, s čím si nevieme dať rady. Pataveda si už bravúrne poradila s nejedným problémom (bolo skôr vajce alebo sliepka?, existencia Lochnesskej príšery, časistika,…). Existuje však problém, ktorý je nad jej sily?

Môj pohľad je nasledovný: dá sa povedať, že pataveda nemá AP, ak si vie poradiť s každým problémom. Doteraz si s každým problémom poradila, ale bude tomu tak aj do budúcna? Bude. Táto zdanlivo sebavedomá odpoveď má svoje opodstatnenie.

Ako častokrát predtým, aj tentoraz si beriem na pomoc uzávery našich časistov. Na základe časistickej teórie o časovej elipse plynie čas nie po špirále (ako si naivne myslí klasická veda), ale po elipse. To znamená, že veci a javy (čiže aj problémy) sa po istom čase znova objavujú. Bravúrny dôkaz tohto tvrdenia cez opätovné zjavenie sa dávno vyhynutých veľjašterov nájdete v práci časistov (doc. Benko & doc. Černušák). Z toho zároveň jasne vyplýva, že čas si už odkrajuje minimálne druhé kolo (elipsu).

Jednoduchou dedukciou z uvedeného vyplýva, že množina všetkých problémov je uzavretá. To znamená, že sa už neobjaví žiadny nový problém, pretože všetko tu už bolo (pri prvom prechode časovou elipsou). A to ani nespomínam fakt, že časová elipsa sa neustále zmenšuje, ako som dokázal vo Vianočnej teórii zmenšovania sa vesmíru…

Takže ak dodnes neexistuje problém, s ktorým si pataveda nedokáže poradiť, žiadny taký sa už ani neobjaví.

Z toho vyplýva, že pataveda nemá AP!

Po relatívne jednoduchom a mnohými očakávanom výsledku som sa nad tým všetkým ešte raz zamyslel. Dokonca som sa na okamih zahanbil, že som vôbec zapochyboval o sile patavedy a jej nástrojov.

Potom som si však uvedomil, že vo mne asi zafungovalo ono povestné NOMEN OMEN a už zo zloženia slova pataveda akoby vyplývalo, že nejaká tá pata tam predsa len bude.

No a neprajníci by mohli skonštatovať, že ak teda pataveda nemá patu (AP), či to predsa len nie je čistá klasická veda(?!)…

Našťastie veci sa majú úplne inak. Po trošku pozornejšom pohľade na slovo pataveda vidno, že nie je zložené z dvoch slov, ale z troch!

Nesprávne: PATA + VEDA

Správne: PAT A VEDA

Čiže správna interpretácia významu slova PATAVEDA z pohľadu AP znie nasledovne: tam, kde sa klasická veda dostáva do patovej situácie, nastupuje pataveda. Inými slovami, pataveda je vedou pre bezvýchodiskové situácie, čiže už z gramatickej definície slova vyplýva, že nemôže mať AP.