Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?

Problém: Čo bolo skôr, vajce alebo sliepka?
Na vyriešení tohto problému si už vylámal zuby nejeden vedec. Povedal som si, že tu pomôžu iba silné nástroje patavedy.

Uhol pohľadu.

V prvom rade som zvolil opačný uhol pohľadu. Spýtajme sa, čo bolo neskôr? Ked nájdeme odpoveď na túto prekvapivú otázku, využitím negácie sa môžeme dopracovať k výsledku.

Úplná formulácia otázky.

Druhým podstatným krokom bolo zúplnenie otázky, pretože ako to poznáme z klasických vedných disciplín, bez úplného zadania problému sa ťažko dopátrať k výsledku. Zúplnená otázka vyzerá nasledovne:

Čo bolo neskôr narodené, vajce alebo sliepka?

Zo štatistických údajov, ktoré mám k dispozícii, a z empirických pozorovaní viem, že vyliahnutie vajca je otázka niekoľkých hodín. Narodenie sliepky trvá podstatne dlhšie, je to otázka niekoľkých dní. Z uvedeného vyplýva, že sliepka bola narodená(!) neskôr ako vajce. Čiže vajce bolo narodené skôr ako sliepka. Skrátene povedané:

Vajce bolo skôr ako sliepka!

Samozrejme, tento silný výsledok sme chceli (s asistentom) verifikovať jednoduchým pokusom.

Najprv sme sledovali sliepku, ktorá mala vyliahnuť vajce. Čas medzi vyliahnutím dvoch vajec bol presne 25 hodín, 19 minút a 10 sekúnd (možno to bolo 11 sekúnd, vplyvom pokročilej únavy a značnej vyčerpanosti z neustáleho pozorovania som takmer prepásol kľúčový okamih). Každopádne to bol čas okolo 25 hodín.

Náročnejšie bolo monitorovať proces zrodu sliepky. Toto trvalo celé dva týždne, počas ktorých som si vytvoril k vedľa sediacej kvočke citovú väzbu. Dokonca som mal v závere pokusu chvíľami pocit, že jej začínam rozumieť.

A tak sme spolu dva týždne sedeli. Ona sedela na vajciach, ja som sedel na… ale to je vedľajšie.

Na prvý pohľad sa zdá, že pokus potvrdil správnosť našej úvahy, a teda aj výsledku, ku ktorému sme sa dopracovali. Čiže vajce bolo skôr ako sliepka. Lenže.

Lenže po čase sa ukázalo, že narodená sliepka nie je sliepka, ale kohút. Jednoduchou dedukciou som dospel k záveru, že sliepka bola daná! To ale znamená prekvapivý uzáver:

Sliepka bola skôr ako vajce!

(Prosím, opravte si to vo svojich poznámkach. Pozn. prezentátora)

Zdá sa, že sme sa šťasťne dostali do cieľa. Ale zdanie klame aj v patavede. Zamyslite sa, prosím, nad pôvodnou otázkou. Načo je komu odpoveď na takto postavenú otázku.

Prinesie odpoveď nejaký úžitok niekomu z vás?

Možno je pravý čas na úpravu otázky tak, aby odpoveď priniesla nejaký úžitok. Čo napríklad:

  • Čo je lepšie, vajce alebo sliepka?
  • Je lepšie mať vajce alebo sliepku?

Bez čoho by sa vám žilo ťažšie, bez sliepky alebo bez vajca?

Gastronómovia ponúkli zaujímavú odpoveď.

Vajce je lepšie na ranajky.

Sliepka je lepšia na obed.

Keď si uvedomíme, že ranajky sú skôr ako obed, dostávame sa opäť do sporu s tvrdením, že:

Sliepka bola skôr ako vajce!

Z hľadiska stravovacích návykov je vajce skôr ako sliepka.

(Prosím, opravte si to vo svojich poznámkach. Pozn. prezentátora)

Záver je prekvapivý, pretože výsledok znie:

Vajce bolo skôr ako sliepka!

Sliepka bola skôr ako vajce!

Táto zdanlivá dvojznačnosť riešenia nie je zdanlivá.

Vyplýva z nejasného zadania, výsledkom čoho sú navzájom protirečivé výsledky.

to ponúkam sadu jednoznačných výsledkov, ktoré sú odpoveďou na jednoznačné zadania:

Vajce bolo skôr ako sliepka na tanieri!

Dôvod: ranajky sú skôr ako obed

Sliepka bola skôr ako vajce v cieli!

Dôvod: sliepka má nohy a môže bežať, vajce nohy nemá a bežať nemôže

Vajce bolo skôr ako sliepka uvarené!

Dôvod: vajce má nižší bod varu ako sliepka

Sliepka bola skôr ako vajce v abecede!

Dôvod: sliepka je v slovníku už pod písmenom S, zatiaľ čo vajce oveľa ďalej, až pod písmenom V

Vajce bolo skôr ako sliepka napísané!

Dôvod: vajce má nižší počeť hlások ako sliepka

Verím, že vďaka patavede máte oveľa jasnejšie v otázke, čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka.

Dakujem za pozornosť.

Nasleduje potlesk - v tom lepšom prípade.

Alebo letiace vajce - v tom horšom prípade.