Konečné riešenie gréckych problémov

(in medias res) ...je potrebné, dôležité a osožné znižovať hmotnosť materiálov v stavebníctve (ale však aj inde, kde je treba čosi kamsi premiestniť). Vymyslel som na to zlepšovák. Teleso ponorené do kvapaliny je nadnášané silou rovnou tiaži vytláčaného objemu kvapaliny. Na to už dávnejšie prišli nejakí dovolenkári v Grécku.

(btw, Gréci by bo boli razom z prúseru von, keby si dali patentovať a prijímať tantiémy dajme tomu... no, za každé druhé použitie aspoň pytagorovej vety a archimedovho zákona. Tým mame Grécky dlh vyriešený.)

Doteraz konvenčný prístup k tomuto poznatku bol pasívny. Išlo o to, že ľudia niečo šmarili do vody, a potom skonštatovali, že „nadnáša“. Je čas prejsť k aktívnym krokom. Takže zoberme si ako príklad tehlu, je to konrkétne, hmotné, kdekomu už padla na nohu, skrátka našinec vie, o čom je reč, aj keď tamtomu prvému citátu od Archimeda nerozumel. A túto tehlu nadnesieme. Nie však prachsprostým švacnutím ju do jazera, to by sme nič nezískali. Musíme dať jazero okolo nej, aby bolo „teleso ponorené“. Ponorené znamená, že z každej možnej strany sa dotýka teleso kvapaliny. Takže vezmeme poriadne navhlčenu hubku...

Tento krok netreba podcenit, tehla dosť pije. Takže proces zopakujeme aj viackrát. Pre netrpezlivých je tu zlepšovák - tehlu najprv zabalíme do igelitového sáčku a ten navlhčíme. Keď je takto súvisle navhlčená, je ponorená a teda nadľahčovaná.

Fígeľ je v tom, že takto síce máme „ľahkú tehlu“, ale keby sme ju chceli presunúť, tak sa nám z vody vyšmykne a razom oťažie. Preto je treba celú trasu dôkladne navlhčiť a tehlu posúvať výlučne po navhlčenej trase, aby zostala vždy ponorená. Ani schody nie sú problém, pokiaľ sú navhlčené aj čelá schodov a tehla zostáva neustále pod vodou.

Dodatok: Samozrejme, čím ťažšia kvapalina, tým viac je nadľahčovaná tehla, takže ju polievame tou najťažšou vodou akú máme, môžeme nechať cez noc vedra s čerstvo natočenou vodou usadiť a následne vyberať spodnú vodu na vlhčenie tehál.


Poznámka redaktora: Je zjavné, že ak ponoríme teleso do kvapaliny, ktorá má výrazne väčšiu hustotu než dané teleso, získame takú vztlakovú silu, že teleso je vytlačené nad hladinu. Pri stálom ponorení dokonca neustále teleso zrýchľuje smerom hore.