Viktor
alebo
Ontogenéza človeka

 

Foto by maf
Foto by maf

Som Viktorovi na posmech. Zašlo to až tak ďaleko, že mu stačí zbadať ma, a hneď sa rehoce.

Viktor má navrch.

Viktor má asi 11 mesiacov.

Iste to poznáte - dieťa sa smeje, v očiach sa mu zračí prehľad vediaceho a istota múdrejšieho. A vôbec nie je jasné, čo všetko vlastne vie. S hrdosťou oznamujem, že som to pochopil. Zároveň - tentokrát so zármutkom - oznamujem, že som to pochopil: Človek od narodenia upadá. No nie tak, ako sa to zvyčajne vysvetľuje. Ontogenéza človeka sa dá rozdeliť do týchto základných období:

Meditatívne obdobie

Jedinec trávi väčšinu času v hlbokej meditácii. Svoje potreby dáva najavo iba jednoduchými prostriedkami. Toto obdobie trvá iba veľmi krátko po narodení. Jedinec sa z nás často smeje, a je lepšie, že nevieme prečo.

Fyzické obdobie

Už tu sa prejavuje úpadok duševných schopností - jedinec sa čoraz čatejšie začína namiesto meditácie zaoberať svojím okolím. Zatiaľ sa príliš nepokúša o verbálnu komunikáciu so staršími jedincami, lebo nie sú na dostatočnej mentálnej výške. So svojím okolím komunikuje najmä dívaním, plačom, žužlaním a príležitostným šticovaním. Aj v tomto období sa z nás jedinec často smeje, a je lepšie, že nevieme prečo.

Komunikačné obdobie

Jedinec sa snaží komunikovať s okolím. Najprv začína jazykom, ktorý je schopný pojať myšlienky vrcholovej meditácie, ale postupne sa prispôsobuje primitívnemu jazyku dospelých. To samozrejme deformuje jeho spôsob myslenia, čo urýchľuje osprostievanie, a čoskoro už niet návratu k vyšším duševným pochodom. Tu sa už jedinec smeje menej.

Po prudkom páde duševných schoponstí, ktorý sa odohrá v prvých rokoch života, sa rýchlosť úpadku (osprostievania) u väčšiny výrazne spomalí. Obranné mechanizmy chránia jedinca od frustrácie, depresií a iných neduhov tým, že rané obdobie života je pre pamäť stratené, takže sa jedinec netrápi ľútosťou za svojimi duševnými schopnosťami, ktoré by už aj tak nebol schopný pochopiť.

To, či sa osprostievanie ku koncu života opäť zrýchli je individuálne.

Viktor sa mi smeje. No a čo. Ja zas viem, že o pár rokov na tom bude rovnako ako ja.

Galéria k Viktorovi

V čase najvyššieho stupňa mentálnych schopností sa prakticky o všetko starajú menej vyspelí jedinci - dieťa najmä medituje

viktor_t_01.jpg viktor_t_03.jpg viktor_t_19.jpg

Vo voľných chvíľach sa otvorene baví na účet už osprostených jedincov

viktor_t_02.jpg viktor_t_05.jpg viktor_t_09.jpg
viktor_t_13.jpg viktor_t_06.jpg viktor_t_18.jpg
viktor_t_21.jpg viktor_t_22.jpg

Niekedy nám dajú otvorene najavo, že im nesiahame ani po päty

viktor_t_10.jpg viktor_t_11.jpg viktor_t_20.jpg
viktor_t_14.jpg viktor_t_12.jpg

Ale občas si aj oni uvedomia, čo ich v budúcnosti čaká

viktor_t_15.jpg viktor_t_04.jpg viktor_t_16.jpg
viktor_t_08.jpg viktor_t_07.jpg viktor_t_17.jpg