Patavedecký seminár, 1. 4. 2008, PRIF UK, Mlynská dolina, Bratislava
Verzia vo formáte pdf

Ako správne bývať
alebo
Užitočné rady pre mladých učiteľov

Oddelenie alternatívnej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Mlynská dolina CH – 2, 842 15 Bratislava
e-mail: jesenak[strudla]fns.uniba.sk

 

obr1

Ak sa budete držať zásad zdravého stravovania, ktoré boli uvedené v mojej prednáške s rovnomenným názvom [1], skôr alebo neskôr sa dostanete do situácie, keď sa budete musieť rozhodovať, či takto ušetrené peniaze za stravu investujete do nákupu bytu v paneláku alebo do rodinného domu. Napriek všetkým pozitívam betónových dielcov, ktoré som opísal v minuloročnej prednáške o lieční chorôb minerálmi, by mala vaša voľba rozhodne padnúť na rodinný dom. Prečo je to tak? V tomto roku priniesol renomovaný odborný časopis Plus jeden deň (dňa 20. 3. 2008) správu o významnej udalosti. Po prvýkrát od začiatku éry výstavby panelá­kov, ktorá sa na Slovensku začala približne začiatkom šestdesiatych rokov, bolo možné jasne dokázať prvý prípad sexuálnej aktivity v takýchto bytoch až v marci tohto roku (obr.). Táto udalosť jasne dokázala mimoriadne vzácnu výnimku, potvrdzujúcu inhibíciu sexuálnej aktivity v panelových domoch. Táto je zodpovedná aj za nepriaznivý demografický vývoj na Slovensku.

Ak sa teda správne rozhodnete pre rodinný dom, najväčšia vaša starosť bude to, aby bol postavený podľa zásad čínskeho učenia feng shui. Ak nie ste odborníkom na feng shui, nemusíte sa znepokojovať; kvalifikované rady môžete získať čítaním vhodnej odbornej literatúry. Najdôležitejšie informácie sú k dispozícii aj v bežných periodikách venovaných stavbe rodinných domov, bývaniu a architektúre. Príklad jedného z takých časopisov „Tajomstvá kúpeľne – história, materiály, technika“ ukazuje obrázok. Citujme niekoľko najdôle­žitejších informácií z článku „Feng shui – ponorte sa do harmónie, priestoru, harmónie a vôní a opantá vás sila pokoja“: „Tu je rozhodujúce to, že z hľadiska filozofie feng shui, sú kúpeľňa a WC vždy spájané s odčerpávaním a odtokom životnej energie chi“, „Jedna z najlepších pozícií kúpeľne v dome je na severnej strane, pretože sever je spájaný s vodným elementom.......Ak však ak už byt máte a kúpeľňa alebo WC je v niektorých z nevýhodných polôh, netreba hneď panikáriť. Existuje totiž zopár jednoduchých rád ako zabrániť strate životnej energie. Vždy treba mať na pamäti, že poklop na wc mimo používania, musí byť sklopený. Toaleta je totiž najväčší otvor v dome a preto je to najväčší odsávač „chi“. Červená predložka pred wc misu chráni vaše zdravie, ak na ňu položíte kvet alebo iný prírodný materiál,pretože priestor uzemníte a vodný element bude v rovnováhe“.

obr2

Je prirodzené, že tieto rady nie je možné neakceptovať. Nielenže sú užitočné, ale sú zaujímavé aj z čiste vedeckého hľadiska. Prečo? Z uvedeného textu totiž vyplývajú tieto tri dôležité poznatky o vlastnostiach energie chi:

  1. Energia „chi“ má tendenciu opustiť váš byt za každú cenu.
  2. Energia „chi“ ignoruje okná, dvere, ako aj vetracie otvory a jednoznačne uprednostňuje liepanie sa cez záchodové sifóny.
  3. Energia „chi“ sa zubami nechtami bráni akejkoľvek fyzikálnej dokázateľnosti a merateľnosti.

Z bodu 2. zároveň vyplýva, že ak chcete byť čo najdlhšie vystavený energii chi, mali by ste sa čo najdlhšie zdržovať na WC, pretože „chi“ striehne na okamih, kedy zdvihnete záchodový poklop, aby mohla okamžite uniknúť. Samozrejme ak chcete dokonale konzervovať enegiu chi vo vašom byte, môžete pristúpiť k fundamentálnemu riešeniu v podobe používania WC bez zdvihnutia záchodovej dosky. S týmto má ovšem väčšina ľudí dosť veľký mentálny problém (najmä však upratovačky).

Z citovaného textu zároveň vyplýva aj ďalšia zaujímavá skutočnosť, ktorou je kvantová povaha energie chi. Na veľkosť kvánt energie chi sa dá usudzovať z veľkosti štrbiny medzi porcelánovou misou a umelohmotným poklopom, pretože cez ňu energia chi neprechádza. Dá sa teda predpokladať, že ich rozmer je väčší ako cca jeden centimeter (Meranie štrbiny na pánskych záchodoch som urobil osobne; na dámskych toaletách tento výskum realizoval kolega RNDr.Ľ. K., PhD.). Napriek tomu, že tieto obrovské kvantá sa bránia akejkoľvek fyzikálnej dokázateľnosti, je dosť nelichotivou vizitkou našich fyzikov (o zahraničných ani nehovoriac – nech publikujú kdekoľvek), že sa im to doteraz nepodarilo. Na druhej strane však nepriamym dôkazom ich existencie môže byť sám autor citovaného článku, pretože tento vznikol s veľkou pravdepodobnosťou hneď po priamom zásahu takouto časticou rovno do hlavy. Druhou zaujímavou otázkou je rýchlosť týchto častíc. Dá sa predpokladať, že budú naozaj veľké, pretože ich hybnou silou je na jednej strane opustenie vášho príbytku (inými slovami, čím skôr, tým lepšie), ale zároveň aj priťažlivá sila vášho záchodového sifónu, na strane druhej. Jedno alebo druhé však nie je z praktického hľadiska úplne to isté, pretože kým v prvom prípade intenzita pozitívnej energie klesá so štvorcom vzdialenosti od centrálnej časti vášho príbytku (presnejšia lokalizácia by si vyžadovala malý výskumný megaprojekt), tak v druhom prípade by jej intenzita vzrastala so zmenšovaním vzdialenosti k záchodovému sifónu: potom, po dosiahnutí svojho cieľa, sa pravdepodobne rýchlosť kvánt zníži takmer na nulu.

obr3

Ak vám už nič iné nepomáha.....

Nie je síce pravdepodobné, že vyššie uvedené rady týkajúce sa stravovania, životného štýlu a bývania vám nepomôžu, avšak úplne sa to vylúčiť nedá. V takomto prípade prichádzajú do úvahy tri posledné riešenia.

Prvé riešenie sa zakladá na dlhodobom pobyte v soľnej bani. Niekoľkomesačná kúra vám zlepší psychickú kondíciu, pretože ako je známe, slanečky nevykazujú ani minimálne symptómy sezónnych depresií. Ako veľmi osvedčené sa ukázali soľné bane, vybudované v činžovných bytoch našich panelákov, napríklad na 8. poschodí (Petržalka). Väčšina z nich vznikla vyhĺbením bane v treťohorných horninách – teda niekedy v období pred 65 až 2 milónmi rokov pred našim letopočtom.

Druhé riešenie je užívanie homeopatických tabletiek. Ako najúčinnejšie sa dlhodobo ukazujú homeopatické tabletky sférického tvaru a tesne za nimi - tabletky kruhové. Na farbe tabletiek tiež veľmi záleží – mala by byť jasne biela.

obr4

Tretie, posledné riešenie je akupunktúra. Čínsky mudrci už 5 tisíc rokov pred nejakým letopočtom zistili, že aktívny bod vplývajúci na jesenné depresie vysokošolských učiteľov je v zreničke ľavého oka. Po zapichnutí tenkej ihly do tohto aktívneho bodu zväčša prídete o oko, takže máte na výber – buď sa zbavíte depresií za cenu ľavého oka, alebo budete s ňou žiť naďalej, ale zachováte si priestorové videnie.

obr5

Literatúra

  1. Jesenák K.: Zásady zdravej výživy vysokoškolských učiteľov, Zborník prednášok z Patavedeckého seminára, 1. 4. 2008, Pírodovedecká fakulta UK, Bratislava. Späť do textu