logo_sm

 
Pridané: 15. 3. 2006 | 1. apríl 2006

Patavedecký seminár

3. apríla 2006 od 16.30
v miestnosti B1-320
na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave.

Program:

Michal Ferko, Andrej Ferko: Lyžiarske vleky ťažné a tlačné
Ivan Černušák: Kai a Gerda: otvorený problém
Ján M. Benko: Význam pece v histórii Slovenska a európskej civilizácie
...

P@avedecký seμn10mx10m

Webmaster: Fidel